Kontroll av

Brannalarmanlegg

Kontrollrapport med svar på om brannalarmanlegget fungerer som forutsatt - alene og sammen med andre systemer.

Ledesystem

Kontrollrapport med svar på om ledesystemet fungerer som forutsatt, og om det er tilpasset brukerne.

Sprinklaranlegg

Kontrollrapport med svar på om sprinkleranlegget fungerer som forutsatt, og om det er tilpasset bruken av bygget

Frityrsløkkjeanlegg

Kontroll- og vedlikehaldsrapport med svar på om anlegget fungerer tilfredsstillende og hvilke deler som er blitt erstattet.

Røykventilasjon

Kontrollrapport med svar på om sprinkleranlegget fungerer som forutsatt, og om det er tilpasset forventet brannutvikling-/belastning.

Manuelt sløkkjeutstyr

Kontroll- og vedlikehaldsrapport med svar på om utstyret fungerer som det skal og om deler er blitt erstattet eller har gjennomgått service.

Bygningsdeler med brannmotstand

Kontrollrapport med svar på om bygningsdelen fungerer som føresett og grad av punktering og slitasje.

*Etter kontroll er det opp til eigar/brukar av installasjonen/utstyret å følgje opp og prioritere nødvendige tiltak.

*Med vedlikehald er nødvendige tiltak ivaretatt, forutsatt at Flo Brannsikring er gitt fullmakt til utbedring på staden.