Dokumentasjon

Risikovurdering

Flere forskrifter stiller krav til utarbeidelse av risikovurderinger som skal ligge til grunn for utarbeidelse av planer og gjennomføring av tiltak for å redusere risiko til et akseptabelt nivå. Flo Brannsikring har erfaring med utførelse av risikovurderinger for flere typer virksomheter.

Branntekniske tegninger

Gode branntekniske tegninger er en forutsetning for at andre prosjekterende og utførende i et prosjekt skal forstå branntekniske forutsetninger og føringer i et tiltak. Flo Brannsikring har lang erfaring med utarbeidelse av branntekniske tegninger og situasjonsplaner. Hensikten er å gjøre den branntekniske utformingen så oversiktlig som mulig.

Analyser

Ta kontakt for mer informasjon

Elektroniske systemer

Ta kontakt for mer informasjon