Dokumentasjon

Risikovurdering/-analyse

Fleire forskrifter, blant anna internkontrollforskriften, stiller krav til utarbeiding av risikovurdering/-analyse som skal ligge til grunn for prioritering og gjennomføring av tiltak for å redusere risiko. Produktet er ein rapport.

Branntekniske tegninger

Teiknigar er ein føresetnad for at eigar og brukar av byggverk, kontrollører, driftsteknikere, prosjekterende og utførande, skal forstå branntekniske krav, føresetnadar og avgrensingar i og ved eit byggverk eller anlegg. Teikningar gjer den branntekniske utforminga oversiktleg og samanstilt.
Teikningane har mange bruksområder, herunder:

Trykk her for å lese mer:
Branntekniske teikningar som prosjektert
Branntekniske teiknignar som bygd
Orienteringsplan for brannalarmanlegg
Orienteringsplan for brannvesen
Situasjonsplan
Objektplan
Innsatsplan
Teikning av sprinkleranlegg
Teikning av brannalarmanlegg
Teikning av ledesystem
Teikning av røykventilasjon/brannventilasjon
Med meir…

System for elektronisk forvaltning, drift og vedlikehald

Plattform på internett og som applikasjon på mobiltelefon som sørgjer for handsaming av opplysningar, rapportar, utrekningar, teikningar, rutiner, ansvar og sakspapir tilhøyrande byggverket. Hensikta er ivaretaking av dokumentasjonsplikt.