Prosjektering av

Brannkonsept/-strategi

Rapport og teikningar med svar på branntekniske krav, føresetnadar og avgrensingar for eit byggverk, enten byggverket er nytt, skal bygges på/til, eller bruken skal endrast. Flo Brannsikring AS har sentral godkjenning for prosjektering av brannkonsept i tiltaksklasse 3.

Brannalarmanlegg

Rapport og teikningar med svar på korleis detektorar og alarmorgan må vere plassert i byggverket, i tråd med det gjeldande brannkonseptet.

Ledesystem

Rapport og teikningar med svar på korleis storleik og plassering av skilt må vere slik at krava i brannkonsepet blir oppfylt.

Bygningsdelar med brannmotstand

Teikningar og skildringar på korleis ein bygningsdel må vere utført, sammensatt av fleire sjikt, for å ivareta kravet til brannmotstand i brannkonseptet, og at brannmotstanden er dokumentert.